Inschrijving open voor het nieuwe schooljaar 2020-2021

De inschrijving voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 van Chinees Onderwijscentrum Nederland (CON) is open. I.v.m. het coronavirus COVID-19, is het CON goed voorbereid om zowel les op locatie als online te geven. De ouders kunnen de lesvorm kiezen wat het best past bij henzelf.

Online-les blijft. In de afgelopen vier maanden hebben de docenten van CON goed met elkaar samengewerkt en intensief trainingen gevolgd om de online-les op een leuke en effectieve manier te verzorgen. De ouders en leerlingen hebben hier op ook veel positieve feedback gegeven. Uit de hoge cijfers van de eindtoets die de leerlingen hebben gehaald blijkt ook dat onze online-lessen goed geslaagd zijn. Door de online-les hebben de ouders meer toezicht op het leerproces van hun kinderen. Er is meer interactie tussen de docent en de leerling. De leerling doet actiever mee aan de les en aan het huiswerk maken. Er zijn veel voordelen van de online-les: de reistijd wordt minder, slecht weer speelt geen rol meer, een kind kan Chinees leren in zijn eigen bekende omgeving. Met behulp van studiematerialen die online beschikbaar zijn, en via audio, video, tekst typen en uitspraak opnemen, kan de leerling nog efficiënter met de taal oefenen. Per september worden alle online-lessen op zondag 10:00-12:30 uur gegeven, de lestijd is nog steeds 40-40-40 minuten, er zitten 2x 15 minuten pauze tussen die lesblokken. Als je kind op zaterdag andere activiteiten heeft, kan je aanmelden voor de online les op zondag.

Les in lokaal komt terug. Als het coronavirus in september onder controle is en de basisscholen en de middelbare scholen weer open zijn, gaat CON ook weer de les in de schoollokalen geven. De leerlingen van kleutergroepen en groep 1 en 2 zijn te jong om zich lang te concentreren op de online-les. In een lokaal kunnen ze effectiever leren en interactie hebben. Als je weinig vertrouwen in online-les hebt, kan je kiezen voor de “zaterdag les groep 1-10”. Een groep gaat starten als die minimaal 10 leerlingen heeft. Anders worden groepen samen gevoegd of naar online-les omgezet. De lestijd is zoals altijd: zaterdag 10:00-13:00 uur, met 2x pauzes van 15 minuten. Om iedereen te beschermen, zullen onze docenten een mondkapje dragen en leerlingen in de les mogen ook een mondkapje dragen. De gezondheid staat immers boven alles. De ouders mogen het schoolgebouw niet binnentreden. Je kan je kind tot de hoofdingang brengen en de leerling wordt door de docent of de assistent naar het lokaal meegenomen. De school zal ook desinfecterende handgel klaarzetten.

<Zhongwen> online-les is beschikbaar. <Zhongwen> is een serie boeken die Jinan Universiteit voor de Overzeese Chinese kinderen heeft gemaakt. Het is gebaseerd op het boek die Chinese basisscholen gebruiken. De nadruk ligt bij de lees- en schrijfvaardigheden, niet bij de dagelijkse gesprekken. Dit is geschikt voor de leerlingen uit een Chinees gezin die het Chinees al goed kunnen begrijpen en spreken. De lestijd is: zondag 10:00-12:30 uur online, 40-40-40 minuten les met 2x pauzes van 15 minuten.

Internationale groep. Vanwege de populariteit van het Chinees krijgen wij steeds meer aanmelding van mensen die non-Chinees zijn. Door de verschillende achtergronden kunnen die kinderen niet met hetzelfde tempo Chinees leren als de leerlingen met een Chinese afkomst. Daarom hebben we nu een internationale groep opgericht. In die groep leren ze iets meer Chinese cultuur. De lesmethode en het leertempo zullen ook aangepast worden. De non-Chinese kinderen (van wie beide ouders geen Chinese afkomst hebben) zijn welkom om Chinees te komen leren. De voertaal is het Nederlands en het Engels. De lestijd is zaterdag 10:30-12:30 uur.

Download hier: het lesrooster van sept. 2020 t/m jan. 2021