Chinees Onderwijscentrum Nederland vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Chinees Onderwijscentrum Nederland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chinees Onderwijscentrum Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Naw gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Studieverleden Chinees

Toestemming ouder of voogd
Veel leerlingen van het Chinees Onderwijscentrum Nederland zijn jonger dan 16 jaar. Wij mogen geen persoonsgegevens verwerken van personen jonger dan 16 jaar zonder de toestemming van ouders of voogd.
Daarom zal bij elke inschrijving en minimaal één keer per jaar bij aanvang van het studiejaar ouders of voogd gevraagd worden de gegevens te controleren en schriftelijk in te stemmen met de verwerking van de persoonsgegevens van hun kind voor het doel van het geven van Chinees taalonderwijs.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chinees Onderwijscentrum Nederland verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
  • Afhandelen van de inschrijving voor Chinees taalonderwijs
  • Uitvoering geven aan het taalonderwijs

Geautomatiseerde besluitvorming
Chinees Onderwijscentrum Nederland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chinees Onderwijscentrum Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang je les volgt aan onze school. Daarna bewaren we gegevens nog maximaal 2 jaar. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden
Chinees Onderwijscentrum Nederland verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van Multimedia
Chinees Onderwijscentrum Nederland plaatst met enige regelmaat foto’s en/of video’s van schoolactiviteiten op onze website en facebook pagina. Foto’s en video’s van personen worden gezien als een persoonskenmerk waardoor Chinees Onderwijscentrum Nederland toestemming nodig heeft van alle personen in de foto of video. Daarom zal minimaal één keer per jaar bij aanvang van het studiejaar ouders of voogd gevraagd worden schriftelijk aan te geven of foto’s en/of video’s van hun kind tijdens schoolactiviteiten wel of niet via onze website of facebook pagina gedeeld mag worden. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming foto’s en/of video’s geplaatst hebben, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chinees Onderwijscentrum Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Chinees Onderwijscentrum Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Als je jonger bent dan 16 jaar moet dit verzoek door je ouder(s) of voogd gedaan worden. Chinees Onderwijscentrum Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chinees Onderwijscentrum Nederland neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
In het bijzonder nemen we de volgende maatregelen:
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer (SSL)) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging: 25 mei 2018